Inspectierapport

We hebben op 25 november 2019 een onderzoek gehad op De Laarakker van de onderwijsinspectie.

Trots kunnen we melden dat de inspectie het volgende zegt: "We constateren dat de kwaliteit van het onderwijs voldoende is." Hier volgt een samenvatting van het rapport en daaronder een link naar het hele rapport.

Wat gaat goed?
Het team van De Laarakker werkt op een professionele manier aan de ontwikkeling van de school. De directie heeft ervoor gezorgd dat iedereen weet hoe het onderwijs op de school het beste tot zijn recht komt. De leraren werken nauw samen, bijvoorbeeld bij het voorbereiden van lessen en in de begeleiding van de leerlingen. Ze onderzoeken wat beter kan en werken daar samen aan. Dit zorgt voor positieve energie die merkbaar is in de school.

Wat kan beter?
Het belangrijkste punt voor de school is het verbeteren van de resultaten die de leerlingen bereiken. We beoordelen de resultaten die de leerlingen aan het eind van de basisschool bereiken weliswaar op dit moment als voldoende, maar zien ook dat de school de afgelopen jaren geen stabiele positieve resultaten met de leerlingen bereikt. Winst is er te behalen in de resultaten van de beter presterende leerlingen.

Wat moet beter?
Er zijn geen onderdelen waar de school niet voldoet aan de wettelijke eisen.

Inspectierapport